Vlagprotocol

De Nederlandse vlag

 • De juiste kleuren van de Nederlandse vlag zijn helder vermiljoenrood / wit /kobaltblauw. 
 • De afmetingen verhouden zich als 2:3 waarbij '2' als broekingsmaat (hoogte)gehanteerd wordt en '3' het uitwaaiend (breedte) gedeelte is. 
 • Op de vlag mogen geen versieringen of andere toevoegingen worden aangebracht. Alleen op uitdrukkelijke toestemming van de Koning kan daar van worden afgeweken. 
 • Tenzij volledig verlicht, mag de Nederlandse of andere natievlag tussen zonsondergang en zonsopgang niet wapperen of gehesen worden. 
 • Wanneer een vlag na verloop van tijd versleten, dan wel vervuild is. Dient deze op een onopvallende manier te worden vernietigd, gereinigd en gerepareerd. 
 • De Nederlandse vlag symboliseert de eenheid en onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. Als zij in Nederland wordt gehesen, samen met andere vlaggen, dient de Nederlandse vlag een ereplaats in te nemen.

Wanneer en hoe vlaggen met de Nederlandse vlag

 • Vlaggen met oranje wimpel: Koningsdag 27 april

Verjaardagen van: 

 • Koning Willem Alexander 27 april
 • Koningin Maxima 17 mei 
 • Prinses Beatrix 31 januari
 • Andere verjaardagen van leden van de Koninklijke Familie 
 • Feestelijkheden m.b.t. leden van de Koninklijke 
 • Familie: bijv. huwelijk, jubileum. 

Vlaggen zonder oranje wimpel:

 • Nationale Bevrijdingsdag 5 mei 
 • Opening Staten generaal: derde dinsdag in september, in Den Haag 
 • Koninkrijksdag 15 december
 • In het algemeen als uiting van vreugde van de gebruiker: bijv. jubileum, behalen diploma. 
 • Op verzoek van de gemeentelijke overheid. 

Halfstok* vlaggen (altijd zonder oranje wimpel):

 • Dodenherdenking 4 mei 18.00 tot ca. 21.10uur 
 • Bij het overlijden van een lid van de Koninklijke Familie 
 • In het algemeen als teken van 

*Bij het halfstok hijsen wordt de vlag eerst tot de top gehesen waarna deze langzaam wordt neergehaald totdat de onderzijde van de broeking op de helft van de masthoogte is gekomen. (Bij schuine gevelstokken van 2 tot 3 meter de bovenzijde van de vlag 25 tot 50cm onder de knop.) Bij het neerhalen van de vlag wordt deze eerst langzaam naar de top gebracht en daarna op dezelfde wijze omlaag gebracht. (Indien een datum op een zondag of op een algemeen erkende christelijke feestdag valt, mag op de tussen haakjes vermelde datum worden gevlagd)

Richtlijnen voor het gebruik van verschillende vlaggen bij elkaar

 • Als u (buitenlands) bezoek krijgt getuigd het van goed gastheerschap als u de vlaggen op de juiste manier gebruikt. 
 • In Nederland moet de nationale driekleur altijd de ereplaats hebben. 
 • De ereplaats is de beste plaats, die afhankelijk van de situatie is: vooraan, midden of links vanuit het (aankomend) publiek gezien. 
 • De volgorde in nationaal verband: Nederlandse vlag, en dan de vlaggen van respectievelijk provincie, gemeente, wijk, organisatie of bedrijf. 
 • De volgorde in internationaal verband: Nederlandse vlag, (dan de vlag van een internationale organisatie), en dan de overige natievlaggen in de Franse of Engelse alfabetische volgorde, altijd op gelijke hoogte, en van dezelfde grootte.